Agenda

De wijk Van Riebeeckkwartier heeft een wijkberaad. Het doel van het wijkberaad is, om samen met de bewoners en betrokken organisaties, het wonen en leven in het Van Riebeeckkwartier te verbeteren.

In het Van Riebeeckkwartier is een aantal bewonersgroepen actief. Iedere groep houdt zich bezig met specifieke onderwerpen. Bijvoorbeeld het verkeer of het belang van een bepaalde straat. Het wijkberaad gaat in op alle onderwerpen maar wel in een breder verband. Het wijkberaad nodigt bijvoorbeeld specialisten van de gemeente, woningcorporaties en/of Versa Welzijn uit om inhoudelijk over de wijk te praten. Om daarna eventueel tot actie over te gaan.

Het is de bedoeling dat naast de bestaande groepen ook andere actieve bewoners deelnemen aan het wijkberaad. Bestaande bewonersgroepen blijven bestaan en worden betrokken bij het wijkberaad.

Openbaar

U kunt bijeenkomsten van het wijkberaad bezoeken. Dan is er gelegenheid om vragen te stellen of punten in te brengen. Het wijkberaad komt jaarlijks drie of vier keer bij elkaar. De bijeenkomsten worden bekend gemaakt in de nieuwsbrief ISV Van Riebeeck en de wijkkrant. Het wijkberaad heeft een eigen bestuur. Het opbouwwerk van Versa Welzijn ondersteunt de organisatie.