“Het Van Riebeeckkwartier is een buurt waar het voor iedereen prettig wonen en verblijven is.”

De buurtcoördinatoren

Elke buurt heeft een buurtcoördinator, die voor ideeën, initiatieven en knelpunten het gemeentelijke aanspreekpunt voor de buurt is. Concreet gaat het daarbij over leefbaarheid in de wijk. Hij of zij geeft advies over klant- en samenlevingsgericht werken en is de verbindende schakel tussen bewoners (via het wijkberaad), de gemeente en andere partijen.

Het Van Riebeeckkwartier heeft maar liefst twee buurtcoördinatoren, Martijn van Ligten en Mohamed Amazyan. Martijn en Mohamed dagen je uit om na te denken over wat je wilt en kunt doen om het verschil te maken in jouw straat of buurt. Zij zijn ervoor om samen met de buurtbewoners te kijken wat er mogelijk is. Jouw wensen, ideeën en initiatieven kunnen op allerlei terreinen spelen, bijvoorbeeld sociaal, gezondheid, zorg, fysiek, cultuur, milieu en duurzaamheid.

Wil je wat betekenen voor je buurt? Neem dan contact met Martijn of Mohamed op. Zij sparren graag met jou over wat haalbaar is en welke stappen voor je idee/initiatief genomen kunnen worden.

Martijn van Ligten
T: (035) 629 2518
M: 06 451 446 68
E: m.vanligten@hilversum.nl

 

Mohamed Amazyan
M: 06 83 97 47 05
E: m.amazyan@hilversum.nl