De sterke arm van onze buurt

Wijkagent voor het Van Riebeeckkwartier is Inge Veldhuizen. Samen met haar collega’s van het basisteam, zoals surveillanten en rechercheurs werkt zij aan een veilige buurt door handhaving en opsporing.

Zij zegt het volgende: ‘Als wijkagent ben ik de schakel tussen de buurt en de politieorganisatie. Mijn werk speelt zich deels op straat af en deels achter de schermen. Ik ben voor de bewoners een eerste aanspreekpunt als het gaat om openbare orde en criminaliteit in de buurt. Daarnaast onderhoud ik contact met partners zoals de gemeente, welzijnsorganisaties, winkeliers en bewonersorganisaties. Want veiligheid is iets waar we met z’n allen verantwoordelijk voor zijn. Wilt u mij spreken? Bel dan het algemene politienummer 0900 8844 voor het maken van een afspraak. Heeft u met spoed politie nodig? Bel dan 112.’

Elke maandag is er het inloopspreekuur van de wijkagent, buurtcoördinator en de boa’s. Je kunt zonder afspraak binnen lopen in het Huis van de buurt om je vragen, zorgen, voorstellen, ideeën, klachten en wensen betreffende jouw straat, buurt of leefomgeving te bespreken. Meer informatie over de spreekuren vind je onder het menu-item Informatie op deze website.


Inge Veldhuizen: Samen met mijn collega werk ik aan een project m.b.t. de overlast van zwerfafval die scholieren achterlaten in de wijk. Mijn collega stelt zich hier even aan u voor;

“Ik ben Justin en ik zit momenteel in de afrondende fase van de politie-,opleiding. Om mijn opleiding af te ronden moet ik een probleem in de wijk aanpakken. Omdat bij de politie bekend is dat de buurtbewoners van het Van Riebeeckkwartier overlast ervaren van zwerfafval, wat veelal achtergelaten wordt door scholieren, wil ik samen met de wijkagent dit probleem in kaart brengen. Als alle klachten in kaart gebracht zijn, kunnen wij samen met de gemeente en andere partijen kijken hoe wij het probleem kunnen gaan pakken. Mocht u klachten hebben in uw wijk, schroom dan niet om dit door te geven. Dit kan heel eenvoudig via www.buitenbeter.nl of download de ‘buitenbeter-app’.”


Meer nieuws uit de wijk

Er komen veel klachten binnen over parkeeroverlast en het tegen de richting in rijden. Er zal steekproefsgewijs en op verschillende momenten gecontroleerd worden in de wijk om tegen deze excessen op te treden. Heeft u hier iets over te melden dat kunt u dat altijd doen tijdens het spreekuur van de wijkagent in het Huis van de Buurt en bij het kantoor van de HOV!


Een uitdaging!

De cijfers m.b.t. de woninginbraken in onze wijk zijn laag. Dat neemt niet weg dat we altijd alert moeten blijven. Een prima manier om elkaar te attenderen op verdachte en alarmerende situaties in de buurt is via een lokale WABP-groep. Er zijn nog maar twee aangemelde groepen en dat zouden er bij ons in het Van Riebeeckkwartier zeker tien moeten zijn. Ik wil bij deze een oproep doen aan iedereen. Check de site www.wabp.nl, meld je aan als beheerder en zet een app-groep op in je buurt. De uitdaging is om tien aangemelde groepen te hebben in onze wijk!


SPREEKUUR WIJKAGENT

de komende periode zal het spreekuur van de wijkagent er als volgt uitzien

(wijzigingen voorbehouden)

Vrijdag 18 oktober: 14.30 uur – 15.00 uur

Donderdag 24 oktober: 11.00 uur – 12.00 uur

Vrijdag 1 november: 10.00 uur – 11.00 uur

Donderdag 14 november: 10.00 uur – 11.00 uur

Maandag 18 november: 11.00 uur – 12.00 uur

Donderdag 28 november: 10.00 uur – 11.00 uur

Zaterdag 7 december: 14.00 uur – 14.30 uur

Dringende zaken altijd melden via 0900-8844. Voor spoed bel 112

Tot ziens op het spreekuur!

Uw wijkagent – Inge Veldhuizen