Het Huis van de buurt

Het Huis van de Buurt is een initiatief van het wijknetwerk Riebeeck en diverse buurtbewoners en vormt het sociale middelpunt van onze wijk. De sociale ontmoetingsplek is gelegen in de Riebeeckgalerij aan de kant van de Willem Bontekoestraat. Het doel van het Huis van de Buurt is dat de inwoners van het Van Riebeeckkwartier elkaar er leren kennen en er terecht kunnen met al hun hulpvragen.

In het Van Riebeeckkwartier wonen mensen met hele verschillende achtergronden. Doordat bewoners zo verschillend van afkomst zijn, worden maatschappelijk en culturele regels en gewoonten vaak niet gedeeld. Hierdoor onstaat vervreemding en kampen mensen met een scala aan problemen zoals bijvoorbeeld eenzaamheid, depressies of schulden. Vaak weten ze niet goed waar ze met deze problematiek terecht kunnen.

Het Huis van de buurt biedt een plek waar buurtbewoners met elkaar in gesprek kunnen gaan en waar ze professionals kunnen ontmoeten om hun problemen bespreekbaar te maken. Zo zijn er vaste spreekuren met onder andere de wijkagent, de brandweer en welzijnswerk. Voor deze spreekuren is een vaste agenda opgesteld.

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

12:00 – 15:00

10:00 – 14:00

11:00 – 12:00

10:00 – 12:00

13:00 – 15:00

Versa Jongerenwerk / Inovum

Versa Opbouwwerk / Mantelzorgondersteuning / Maatschappelijk werk

Sociaal Plein / WMO en 13:00 – 15:00 HilverZorg / Amaris / Buurtcoördinatie / MEE

Handhaving / Wijkberaad / Wijkbrandweer

HilverZorg / Inovum

Kom tijdens openingsuren gerust eens binnenlopen en drink dan gezellig een bakje koffie of thee met elkaar.