Meedoen met de Buurtcirkels in Hilversum

De Buurtcirkel is een groep van negen tot twaalf buurtgenoten. Zij ondersteunen elkaar vanuit hun eigen talenten en vormen samen een netwerk. Ze doen dit met hulp van een vrijwilliger uit de wijk en met ondersteuning van een professionele Buurtcirkelcoach. De Buurtcirkelcoach is vanaf de zijlijn aanwezig bij de bijeenkomsten. Zij ondersteunt het groepsproces en de vrijwilliger en staat klaar voor de deelnemers als er meer professionele ondersteuning nodig is.

Deelnemen aan de Buurtcirkel kan eenzaamheid voorkomen en vergroot het sociale netwerk. Zo wil de gemeente in samenwerking met Kwintes en Versa Welzijn actief inzetten op meer samenhang in de buurt. Hierdoor kunnen mensen zich beter thuis voelen in de wijk.

De deelnemers spreken met elkaar af voor sociale activiteiten, persoonlijke steun of helpen elkaar bij praktische zaken. De bedoeling is dat de Buurtcirkel wekelijks bij elkaar komt. De deelnemers kunnen zelf hun activiteiten invullen. Even met elkaar een kopje koffie drinken, of gezellig samen koken en eten kan altijd. Maar ook een museum bezoeken of een mooie wandeling maken is mogelijk.

“Normaal liet ik de hond alleen uit, nu doe ik het gezellig met een ander.”
deelnemer Buurtcirkel

“Toen ik het moeilijk had kon ik terecht bij mijn Buurtcirkelcoach. Die zekerheid geeft mij veel rust.”
deelnemer Buurtcirkel

Deelnemen?
Wil jij graag andere mensen uit jouw buurt ontmoeten? Kan je zelf soms een steuntje in de rug gebruiken? Lijkt het je leuk om wat te gaan doen met anderen, zodat je iets kan betekenen voor een ander? Met de Buurtcirkel ben je er voor elkaar. Meer informatie over de Buurtcirkels vind je hier: www.buurtcirkel.nl.

Startbijeenkomst

Wil je meer weten over de Buurtcirkel? Versa Welzijn en Kwintes organiseren op donderdag 21 maart om 16.00 uur een startbijeenkomst over de twee Buurtcirkels die zij gezamenlijk gaan opstarten in Hilversum. De bijeenkomst vindt plaats in Wijkcentrum St. Joseph aan de Minckelersstraat 71 in Hilversum. We sluiten af met een kop soep en een broodje. 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de Buurtcirkelcoach Michelle Veerman (M: 06 434 425 51) en Buurtcirkelcoach Geska Loeff. Ook kan je contact opnemen met projectleider Liesbeth Kuijper (M: 06 270 718 96). Wil je op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief of jouw vraag via de mail stellen? Stuur dan een e-mail naar Michelle Veerman (mveerman@versawelzijn.nl).

De Buurtcirkel is een initiatief van Pameijer. De Buurtcirkel in Hilversum is een samenwerking tussen Versa Welzijn en Kwintes.

Over Versa Welzijn en Kwintes
Versa Welzijn is een brede welzijnsorganisatie actief in de Gooi- en Vechtstreek. Je ziet ons in wijkcentra en peuterspeelzalen, in de buurtbus en op straat. Samen bouwen we aan verbonden buurten. Meer informatie vind je hier: www.versawelzijn.nl.
Kwintes is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang. Kwintes ondersteunt mensen vanuit hun eigen kracht en mogelijkheden, zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. Meer informatie vind je hier: www.kwintes.nl.