Versa Welzijn beheert verspreid over het Gooi en deVechtstreek diverse wijkcentra, jongerencentra, peuterspeelzalen,ontmoetingsgelegenheden voor senioren en informatie- en adviespunten. Daarnaast ondersteunt Versa Welzijn groepen bewoners bij het realiseren van verbeteringen in hun buurt of wijk. Ook voor het maatschappelijk werk, mantelzorg-ondersteuning en vrijwillige thuishulp (maatjesproject) kun je terecht bij Versa Welzijn. Wil je meer informatie over Versa Welzijn, neem dan een kijkje op de website. www.versawelzijn.nl


Urban Farming 035 (UF035) is een Hilversums inwonersinitiatief dat buurtmoestuinen en andere groene ideeën met socialebetekenis initiëert, faciliteert en verbindt. UF035 wil Hilversum groener, gezonder en gezelliger maken, Hilversummers met elkaar verbinden en een inspirerende leefomgeving creëren. Meer informatie over Urban Farming035 vind je op www.urbanfarming035.nl


Philadelphia is een landelijke organisatie die in op verschillende locaties in het land ondersteuning biedt aan cliënten met een verstandelijke beperking. De ondersteuning varieert van enkele uren begeleiding per week tot dagelijkse intensieve zorg en van logeeropvang tot dagbesteding en begeleide werkvormen. Meerdere locaties vormen samen een regio. Iedere regio heeft zijn eigen Cliëntbureau. Het algemene telefoonnummer van het Cliëntbureau is (0800) 0830. Meer informatie over Philadelphia vind je op www.philadelphia.nl


HilverZorg biedt zorg gedurende alle levensfases in het proces van ouder worden. Van thuis en in de wijk tot in de veilige omgeving van het woondiensten- of expertisecentrum. Lokale samenwerking is bij de activiteiten van HilverZorg het uitgangspunt. HilverZorg is op diverse manieren en momenten aanwezig in de wijk. Zo is er bijvoorbeeld in het Van Riebeeckkwartier een buurtsportcoach actief die ouderen ondersteund en helpt bij eventuele doorverwijzingen. Voor meer informatie over HilverZorg kijk je op www.hilverzorg.nl


HEELO is een persoonlijk, dynamisch en actief bedrijf dat mensen (re)activeert en begeleid in de ontwikkeling van hun competenties en talenten. HEELO stimuleert mensen bij het zetten van een volgende stap in hun persoonlijke- en werkgerelateerde ontwikkeling. De basis van elk traject wordt gevormd door de vertrouwensrelatie tussen de begeleider en de werkzoekende. Persoonlijke aandacht en interesse zijn daarvoor belangrijke voorwaarden. Wil je meer weten over HEELO, neem dan een kijkje op www.heelo.nl


Kwintes ondersteunt mensen met psychiatrische of psychosociale problemen. Denk aan mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats, slachtoffers van huiselijk geweld of iemand die op meerdere gebieden ondersteuning nodig heeft. Ben jij de grip op je leven (even) kwijt? Dan kun je bij Kwintes terecht. Kijk voor informatie over Kwintes op www.kwintes.nl


WijkLeerbedrijf Hilversum is speciaal door Calabris opgericht om informele hulp aan mensen in de wijk te bieden. Het idee is heel simpel. Deelnemers van MBO-college Hilversum willen praktische werkervaring opdoen die aansluit bij hun MBO-opleiding in zorg en welzijn. Onder begeleiding van professionals zijn zij je graag van dienst bij alle mogelijke activiteiten thuis of in de buurt. En daar wordt iedereen beter van! Het WijkLeerbedrijf is er voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken, van jong tot oud. Meer informatie vind je hier http://calibrisadvies.nl/projects/hilversum/


Amaris biedt thuiszorg, tijdelijk verblijf en wonen met zorg in de regio Gooi & Vechtstreek en Eemland. Door het brede aanbod kan Amaris snel inspelen op jouw veranderende zorgvraag of dat nu bij je thuis is of thuis bij Amaris. De regie blijft bij de cliënt en het omringende netwerk. Amaris ondersteunen dit netwerk en maakt heldere afspraken. Kijk voor meer informatie over Amaris op www.amaris.nl


MEE staat voor een samenleving waarin iedereen ertoe doet en die mensen insluit in plaats van uitsluit. Meedoen is namelijk een mensenrecht.MEE streeft naar een samenleving waarin mensen met een beperking allereerst ophun mens-zijn worden gewaardeerd en niet op hun beperking. Waarin iedereen meetelt en waarin ieder individu een waardevol leven kan leiden. Kijk voor meer informatie over MEE op www.mee.nl


Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat daarom met NLdoet zien hoe belangrijk actieve burgers voor de samenleving zijn. Nog geen vrijwilliger? Dan kun je tijdens NLdoet ervaren hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn. Voor organisaties is het een mooie kans om nieuwe vrijwilligers aan te trekken en natuurlijk om klussen geklaard te krijgen! Meer informatie over NL Doet vind je op www.oranjefonds.nl


“WerkInJeEigenWijk” is een sociale onderneming zonder winstoogmerk met als doel werkzoekenden vanuit buurthuizen en wijkcentra professioneel te helpen bij het vinden van een baan of vrijwilligerswerk. Wij leveren origineel maatwerk tegen vriendelijke prijzen met out-of-the-box bemiddeling. Onze filosofie is dat niet alleen diploma’s maar ook competenties tellen. Wij zijn sterk in menselijke begeleiding want wij geloven in een persoonlijke en positieve benadering van onze klanten. Tevens bieden wij onze hulp aan scholieren, studenten en schoolverlaters met het oog op beroeps- en studiekeuze, stageplaats of leerwerkplek. Meer weten: zie https://www.werkinjeeigenwijk.nl/