Onze eigen wijkkrant

De wijkkrant Van Riebeeck is het papieren magazine van het Van Riebeeckkwartier en informeert de buurtbewoners over actuele zaken in de wijk. De buurtkrant maakt zichtbaar wat er in de omgeving gebeurt. Daarnaast bevordert de krant de betrokkenheid van en de verbinding tussen de bewoners en bedrijven in het verspreidingsgebied. Deze krant verschijnt vier keer per jaar en wordt huis-aan-huis verspreid door de hele wijk, met een oplage van ruim 3000 exemplaren.

De redactie van de wijkkrant bestaat uit de volgende leden;
Cora Janmaat
Malika Boumadkar Boukhriss
met ondersteuning van Sandra Zamir, opbouwwerker van Versa Welzijn

Heb je kopij voor de wijkkrant? Neem dan contact op met de redactie via redactieriebeeck@gmail.com