Het wijkberaad

Het wijkberaad houdt zich bezig met het informeren en ondersteunen van de bewoners uit de het Van Riebeeckkwartier.

Het doel van het wijkberaad is om samen met de bewoners en betrokken organisaties, het wonen en leven in het Van Riebeeckkwartier te verbeteren. Alle bestuursleden handelen in het belang van de buurt. Het wijkberaad wordt in een vroeg stadium betrokken bij plannen voor en veranderingen in de buurt. Zij vertegenwoordigt de buurt als het aankomt op invloed hebben op deze plannen. Groepen bewoners die tegen een probleem aanlopen, kunnen bij het wijkberaad terecht voor ondersteuning.

Daarnaast stelt het wijkberaad als vertegenwoordiger van de buurtbewoners in samenwerking met de buurtcoördinator en wijkwethouder een wijkagenda op. Dit is een uitgelezen kans om invloed uit te oefenen op de directe woon- en leefomgeving. In de wijkagenda staan de belangrijkste prioriteiten voor zowel de hele wijk als per buurt. In afstemming met bewoners(organisaties) worden vervolgens actieplannen voor de buurten opgesteld. Geen enorme plannen, maar plannen die energie geven en enthousiasmeren. En vooral plannen die we samen na kunnen komen en uitvoeren.

Verder kunnen bewoners het wijkberaad benaderen als ze een actie op touw willen zetten of een leuke activiteit in de buurt willen organiseren.

Bestuursleden
Malika Boumadkar-Boukhriss – voorzitter, buurtbemiddelaar
Henriette Toussaint
Ria Evenhuis
Mohamed Amazyan – buurtcoördinator namens de gemeente Hilversum

Het wijkberaad komt een aantal keer per jaar bijeen. Als je een onderwerp wilt aandragen voor de vergadering, kun je dit per e-mail aangeven: riebeeckkwartier@gmail.com