VanRiebeeckkwartier Meldpunt Discriminatie

Inloopspreekuur Meldpunt Discriminatie

Wij zijn iedere derde dinsdag van de maand in het Huis van de Buurt, van Riebeeckgalerij Hilversum.
Tussen 11:00 en 12:00 uur.

De data in 2022 zijn:
21 juni, 19 juli, 16 augustus, 20 september, 18 oktober, 15 november en 20 december.

Tel.: 035-6830154
E-mail: discriminatie@versawelzijn.nl
Info: www.meldpuntdiscriminatiegv.nl

IEDEREEN IS WELKOM

beleef het in het van riebeeckkwartier!